Algemene regels op het water

Wie heeft voorrang?
Kleine schepen (korter dan 20 meter) moeten in het algemeen voorrang verlenen aan grote schepen, passagiersschepen, veerponten en sleepboten. Er zijn echter uitzonderingen. Bijv. wanneer ze aan de stuurboordzijde in een vaargeul varen.

Beroepsvaart gaat voor (groot gaat meestal voor klein). Dit zijn meestal schepen langer dan 20 meter. Deze schepen zijn beperkt in hun manoeuvres en kunnen hun schip vaak niet snel stilleggen. Blijf uit hun buurt en ga er vooral niet voor varen. Een dergelijk schip heeft voor de boeg vaak een dode hoek, waar de schipper je niet (goed) meer kan zien. Als je zelf de stuurhut niet kunt zien, ziet de schipper je ook niet!

Motorboten/sloepen kunnen makkelijker manouvreven dan roeiboten en zeilboten. Zij kunnen immers achteruitvaren, stilliggen en tegen de wind in varen. Wanneer bovenstaande regels niet gelden, moet een motorboot/sloep wijken voor een roeiboten en zeilboten.

Regels voor alcoholgebruik op het water?
U mag niet met een schip (laten) varen als u (als schipper) onder invloed bent van alcohol. Het alcoholgehalte van uw bloed mag niet hoger zijn dan 0,5 promille. Dit geldt zowel voor de pleziervaart als voor de beroepsvaart.
Om te controleren of u alcohol gedronken heeft, kan de waterpolitie u een ademtest laten doen. Voor het weigeren van de ademtest kunt u een boete krijgen. Er wordt regelmatig gecontroleerd, de boetes zijn hoog! In het uiterste geval kan u ook de vaarbevoegdheid worden ontzegd.

Rust
De meeste mensen komen voor hun rust naar de Loosdrechtse plassen. Wij vragen u om daarmee rekening te houden. Maak geen onnodig lawaai. Beperk het overmatig geluid van radio en overige muziekinstallaties. Bezorg uw omgeving geen overlast.

Vuur
Een kampvuur is natuurlijk heel gezellig. Toch vragen wij u geen open vuur te stoken omdat het erg lang duurt voordat een grasmat weer aangegroeid is. Natuurlijk kunt u wel barbecueën op de kade, mits u een daarvoor bestemd apparaat gebruikt. barbecueën op een boot is niet toegestaan en levensgevaarlijk.

Aanlegplaatsen
Naast aanleggelegenheden aan de eilanden zijn er in het Loosdrechts Plassengebied nog andere openbare aanlegplaatsen. De legakkers van het Plassenschap zijn gemarkeerd door een paal met gele kop. Het gebruik van alle aanlegplaatsen is gratis.
U mag bijna overal bemand aanleggen. Op een paar plaatsen geeft dat problemen. Wij vragen u onder andere niet aan te leggen aan zwemstrandjes en aan oevers met een natuurlijke begroeing.

Honden op de eilanden
Neem gerust uw hond mee naar de Loosdrechtse plassen, maar houdt hem wel aan de lijn, behalve op daartoe speciale aangewezen plaatsen. Op de stranden mogen geen honden komen.

Tenten
Hoe avontuurlijk het voor de kinderen ook is, er mogen geen tenten op de eilanden en de Strook worden geplaatst, tenzij hiervoor door het Plassenschap een ontheffing is verleend.

Zwemmen
Zwemmen is toegestaan op de rectreatie stranden en op alle plassen binnen 100 meter uit de oever. Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan.

Zie ook : politie.nl